Jakim rodzajem umowy jest leasing?

leasing Olsztyn

Leasing to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której istnieje możliwość wypożyczenia (wynajmu) samochodów, niezależnie od tego, czy będą to auta nowe, dostawcze czy używane. I chociaż sam termin wywodzi się z języka angielskiego, to jednak na stałe zagościł we współczesnej polszczyźnie.

Leasing a podpisujące umowę podmioty

leasing OlsztynUmowa leasingowa musi być zawarta w formie pisemnej, ponieważ jeżeli ten warunek nie zostanie dotrzymany, to będzie ona po prostu nieważna. W leasingu biorą udział dwa podmioty. Z jednej strony umowę podpisuje leasingodawca, z drugiej natomiast leasingobiorca. Leasingodawcą jest osoba wynajmująca samochód i jednocześnie go finansująca. Zgodnie z zawartymi w umowie warunkami leasingodawca przekazuje pojazd (rzecz) innej osobie. Za korzystanie z leasingowanego samochodu trzeba ponosić koszty, jednak ich wysokość i sposób uiszczania (najczęściej ratalny) jest ściśle określony w umowie.

Czy leasing jest opłacalny z punktu widzenia leasingodawcy oraz leasingobiorcy?

Leasingobiorcą określa się podmiot (może to być osoba prywatna, firma lub przedsiębiorstwo), który wypożycza (wynajmuje) od leasingodawcy samochód. Leasing to transakcja wiązana, ponieważ obie strony czerpią z niej korzyści. Leasingodawca może liczyć co miesiąc na konkretną gratyfikację pieniężną, natomiast leasingobiorca ma możliwość chronienia swoich finansów za pomocą niewielkich nakładów kapitałowych.